Nasz sprzęt

Voluson E8 Expert

 

We współczesnym położnictwie istnieje coraz więcej wskazań wpływających na ciągłe poszerzanie zakresu monitorowania stanu płodu. Dotyczy to zarówno przypadku ciąż fizjologicznych, jak i przypadków ciąż patologicznych.

 

Ocena stanu płodu oraz wczesne wykrycie jego nieprawidłowości rozwojowych stanowią jeden z podstawowych problemów współczesnej perinatologii. Dynamiczny rozwój metod diagnostyki obrazowej-pozwala w wielu przypadkach na wykluczenie lub stwierdzenie występowania u płodu zaburzeń
w okresie jego wczesnego, wewnątrzmacicznego rozwoju.

 

Głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój ultrasonograficznych metod monitorowania płodu jest chęć zmniejszenia okołoporodowej śmiertelności płodów, zmniejszenie ilości niepotrzebnych interwencji położniczych i poszukiwanie najczulszych metod rozpoznających zagrożenie płodu.

 

Znakomitą i szybka odpowiedzią technologiczna na ciągłe i poszerzanie wskazań i zakresu monitorowania płodu jest stworzenie przez firmę General Electric systemu ultrasonograficznego nowej generacji VOLUSON E8, wyposażonego w Kolorowy Doppler, Power Doppler, HD-Doppler oraz prezentacje 2D, 3D i 4D. Aparat posiada komplet głowic wielozakresowych przez brzusznych, wewnątrz pochwowych oraz powierzchniowych. Posiadamy głowicę
o unikatowej konstrukcji matrycowej pozwalającą na wykonanie nie obarczonych błędami konwencjonalnych głowic badań jakościowych i ilościowych parametrów NT (tzw. przezierności karkowej) i NB (kości nosowej). Również absolutny wyjątek w wysokiej klasie aparatów USG to głowica endowaginalna
o rozdzielczości wynikającej z 256 kryształów piezoelektrycznych, oferująca obrazowanie 2D, 3/4D. Głowicą tą możemy już wizualizować stan zarodka
w okresie embrionalnym oraz rozpoznawać subtelne wady wrodzone na bardzo wczesnym etapie rozwoju płodu.

 

Dodatkowymi atutami tego nowego aparatu ultrasonograficznego jest wyposażenie go w cyfrowy układ generacji oraz przetwarzania ultradźwięków, zdolny analizować 4-krotnie większą ilość informacji niż większość aparatów. Zdolność ta przekłada się w oczywisty sposób na jakość uzyskiwanych obrazów, wykraczającą poza możliwości tradycyjnej diagnostyki ultrasonograficznej.

Posiadany przez nas aparat VOLUSON E8 oferuje cały szereg opcji i patentów stworzonych przez General Electric niedostępnych w innych aparatach:

 

 • B-Flow – hemodynamiczne obrazowanie przepływów w naczyniach bez użycia funkcji Dopplera.
 • Obrazowanie panoramiczne z sondy liniowej z funkcją „inteligentnego korygowania” błędnych obszarów.
 • Funkcja Beta View dostępna tylko w specjalistycznych sondach objętościowych 4D umożliwiającą przesuwanie płaszczyzny skanu o 90° bez przesuwania sondy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w badaniach przezpochwowych, w których umożliwia dostęp do płaszczyzn normalnie niedostępnych.
 • Technologia Focus Frequency Compound jednoczesnego nadawania różnych częstotliwości dla każdego ogniska, technologia ta poprawia jednorodność obrazu 2D na całej głębokości skanu.
 • Coded Excitation – kodowane cyfrowo ultradźwięki potrafiące zapewnić doskonałą prezentacje z głębokich, trudno dostępnych obszarów.
 • STIC – obrazowanie 3-wymiarowe serca płodu.
 • 4D-Biopsy Real Time – oprogramowanie do wykonywania procedur biopsyjnych z pełną kontrolą i dokumentacją w 3 płaszczyznach. Technologia gwarantująca prawidłowe wykonanie biopsji.
 • VOCAL (VOlume CALculation) algorytmy do prezentacji struktur nieregularnych jak prostata, cysty, zbiorniki płynów, umożliwiają wyznaczenie rzeczywistej objętości. Funkcja Angio Histogram współpracująca z pakietem VOCAL.
 • T.U.I. obrazowanie jednoczesne wielu płaszczyzn jak w Tomografii Komputerowej.

 

 

DELFIA Xpress

 

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami największa czułość testów biochemicznych jest w przypadku ich wykonania pomiędzy 9-12 tyg. ciąży, sugerujemy więc precyzyjne planowanie diagnostyki. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem pobranie krwi w 11 tyg. c., a wykonanie badania ultrasonograficznego
ok. 12-13 tyg. c. (nie później niż 13 tyg. c. + 6 dni). Wiąże się to z dwukrotną wizytą pacjentki u Państwa lub w firmie Volumed, ale dzięki temu uzyskujemy większą czułość diagnostyki. Istnieje oczywiście możliwość wykonania badań USG genetycznego i testu podwójnego jedno-czasowo w naszej Firmie,
co sprowadza się do jednej wizyty pacjentki. Prosimy aby w tych przypadkach pacjentki były kierowane do diagnostyki prenatalnej na przełomie 11/12 tyg.c.

 

Według najnowszych rekomendacji PTG zaleca się wykonywanie badań prenatalnych u wszystkich ciężarnych kobiet bez względu na wiek jako badania przesiewowego dla aberracji chromosomowych.

 

W trosce o najwyższą jakość diagnostyki prenatalnej w firmie VOLUMED znajduje się najnowocześniejszy analizator biochemiczny firmy Perkin Elmer – DELFIA Xpress. Urządzenie to jest jednym z dwóch analizatorów oficjalnie zaakceptowanych przez Fundację Medycyny Płodowej (FMF) do wykonywania biochemicznych badań prenatalnych.

 

Ryzyko wystąpienia wady chromosomalnej u płodu dotyczy kobiety w każdym wieku. Nowoczesne metody obliczania indywidualnego ryzyka biorą pod uwagę zagrożenie związane z wiekiem, dane z wywiadu lekarskiego oraz wiele czynników, które zależą od wyników badań wykonanych w czasie ciąży.
Do zalecanych obecnie standardów diagnostyki prenatalnej w I trymestrze ciąży (dokładnie w przedziale między 11 a 13 tygodniem +6 dni ciąży), należy poza ocenianą w USG przeziernością karku płodu – oznaczenie PAPP-A (osoczowego białka A występującego w ciąży) oraz wolnej podjednostki
b-gonadotropiny kosmówkowej (βhCG). Jest to tzw. Test Podwójny.

 

Obecnie Test Podwójny wraz z Ultrasonograficzną Diagnostyką Genetyczną jest badaniem o najwyższej czułości spośród metod nieinwazyjnych, uzyskiwana czułość metody to 90% wykrywania np. zespołu Downa. Dysponujemy specjalistami posiadającymi odpowiednie przeszkolenie,
które corocznie jest weryfikowane przez Fundację Medycyny Płodu (FMF) oraz certyfikowanym oprogramowaniem obliczającym ryzyko wad genetycznych płodu aktualizowanym zgodnie z badaniami FMF.

Najnowszym osiągnięciem naukowców współpracujących z FMF jest opracowanie nieinwazyjnych metod oceniających ryzyko wystąpienia poważnych powikłań ciąży pod postacią porodu przedwczesnego, nadciśnienia wikłającego przebieg ciąży (preeklampsja) oraz wewnątrzmacicznego zatrzymania wzrostu płodu (hypotrofia). Badania te również można wykonać na naszym aparacie DELFIA w trakcie diagnostyki 11-14 tygodnia ciąży. Firma VOLUMED dysponując najwyższej jakości specjalistami oraz stosowną aparaturą oferuje jako jedno z nielicznych miejsc w Polsce badanie w systemie OSCAR, tzn. w tym samym dniu i miejscu jest wykonywane badanie genetyczne USG oraz pobierana krew od pacjentki na test podwójny.

 Zapraszamy do współpracy w zakresie diagnostyki prenatalnej

 

 

Warianty współpracy:

 

 • wykonanie badania USG genetycznego + badanie biochemiczne (PAPP-A, free ΒhCG),
 • badanie biochemiczne z przysłanej surowicy,
 • badanie biochemiczne wraz z pobraniem krwi po skierowaniu pacjentki do firmy VOLUMED

 

Wyniki możemy przekazywać w formie:

 

 • informacji telefonicznej z jednoczesnym wysłaniem wyniku pocztą
 • informacji wysłanej faksem
 • elektronicznej na podany adres e-mail

 

 

Mamy możliwość wyliczenia ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych (trisomia 21, 18, 13) jeśli do skierowania dołączony będzie pomiar wartości NT zgodnie z wymogami FMF.

 

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami największa czułość testów biochemicznych jest w przypadku ich wykonania pomiędzy 9-12 tyg.ciąży, sugerujemy więc precyzyjne planowanie diagnostyki. Najlepszym rozwiązaniem jest pobranie krwi ok. 9-10 tyg.c., a wykonanie badania ultrasonograficznego ok. 12-13 tyg.c. (nie później niż 13 tyg.c. + 6 dni). Wiąże się to z dwukrotną wizytą pacjentki u Państwa lub w firmie Volumed, ale dzięki temu uzyskujemy większą czułość diagnostyki. Istnieje oczywiście możliwość wykonania badań USG genetycznego i testu podwójnego jedno-czasowo w naszej Firmie, co sprowadza się do jednej wizyty pacjentki. Prosimy aby w tych przypadkach pacjentki były kierowane do diagnostyki prenatalnej na przełomie 11/12 tyg.c. Według najnowszych rekomendacji PTG zaleca się wykonywanie badań prenatalnych u wszystkich ciężarnych kobiet bez względu na wiek jako badania przesiewowego dla aberracji chromosomowych.

 

Voluson i

 

Bardzo wysokiej rozdzielczości obrazowanie z układem poczwórnego beamformera posiadającego ponad 8000 kanałów cyfrowych przetwarzania stawia ten aparat w absolutnej czołówce mobilnej diagnostyki ultrasonograficznej z funkcjami 3/4D .

 

Mobilność – aparat dedykowany do pracy wyjazdowej (waga około 5 kg) oraz z zastosowaniem specjalizowanego wózka pracuje jako stacjonarny.

 

Technologia Focus Frequency Compound jednoczesnego nadawania różnych częstotliwości dla każdego ogniska, poprawia jednorodność obrazu 2D na całej głębokości skanu, a Automatic Optimization – automatyczna optymalizacji obrazu w sposób niezmiernie wygodny dla operatora pozwala na ustalenie warunków obrazowych w trybie B-mode i w PW-Doppler.

 

CE (Coded Excitation) – Wykorzystanie w aparacie Voluson i technologii cyfrowo kodowanych ultradźwięków (Coded Excitation) bardzo wyraziście poprawia obrazowanie z głębiej położonych obszarów badanych a więc wzmacnia słabe skorelowane echa oraz tłumi sygnały będące artefaktami.

 

CrossXbeam specjalna opcja trybu B-mode gwarantuje niespotykaną jak dotąd jakość obrazu. Wiązka ultradźwiękowa jest wysyłana nie tylko prostopadle do czoła sondy, ale także ukośnie w 5 płaszczyznach, podobnie jak w funkcji trapezoid. Użytkownik ma możliwość ustawianie ilości dodatkowych wiązek, a korelacja otrzymanych sygnałów formuje pojedynczą linię obrazową. Technologia ta zwiększa kontrast, podnosi, rozdzielczość, wyostrza kontury organów lub zmian oraz rozszerza możliwości różnicowania tkanek. Opcja jest bardzo przydatna w badaniach struktur położonych poniżej tkanki dającej częściowe zacienienie akustyczne (blizny, okolice brodawki piersi, zwapnienia lub zwłóknienia). Wspomaga także ocenę morfologii naczyń podkreślając rysunek ścian naczyniowych.

 

SRI (Speckle Reduction Imaging) adaptacyjny algorytm redukujący specyficzne dla obrazowania ultrasonograficznego szumy (plamki na obrazie) z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek o różnej gęstości ultrasonograficznej i morfologii.

 

Sono VCADlabor– nowa technika pozwalająca na śledzenie położenia przestrzennego dziecka podczas porodu. Zestaw parametrów, oraz graficzne przedstawienie krzywej progresji z kilku badań, pozwala na szybką diagnostykę i ułatwia podjęcie decyzji np. o cesarskim cięciu.

 

SonoAVCfollicle – unikatowa funkcja pozwalająca, po akwizycji wolumetrycznej, na automatyczne zliczanie i mierzenie pęcherzyków płodowych. Cały proces zajmuje kilka sekund i może być modyfikowany przez użytkownika. Dla każdej pacjentki dostępny jest wykres porównujący ilość i wielkość pęcherzyków, oraz zmianę tych wartości w czasie.

 

STIC – Echo serca płodu z wykorzystaniem wizualizacji 3/4D

 

Sono VCADheart – technika umożliwiająca, po wstępnym ustawieniu odpowiedniej pozycji obrazu 3D serca płodu, na otrzymywanie standardowych pozycji diagnostycznych po naciśnięciu jednego klawisza. Proces wstępnej kalibracji jest ułatwiany przez wyświetlanie przez system markerów.

 

 

 

Tonoport V

 

Aparat Holterowski Tonoport V produkcji renomowanej firmy General Electric wraz z oprogramowaniem CardioSoft pozwala na długotrwały pomiar ciśnienia krwi pacjenta. Wyniki pomiarów mogą być przedstawiane w formie graficznej i tabelarycznej. dzięki rozbudowanym funkcjom i podłączeniu do komputera klasy PC, Tonoport V jest źródłem wyczerpujących danych.

 

 

Wprowadzenie do użytku Holtera Ciśnieniowego, eliminuje efekt „białego fartucha”. 24-godzinne monitorowanie ciśnienia, pomoże w precyzyjnej diagnostyce nadciśnienia kobiet ciężarnych – jednego z najczęstszych powikłań ciąży wiążącym się ze zwiększonym ryzykiem chorobowości i umieralności w okresie okołoporodowym zarówno dla płodu jak i matki.

 

 

Urządzenie współpracuje z oprogramowaniem CardioSoft DFT – modułem do analizy ambulatoryjnych zapisów ciśnienia krwi. Oprogramowanie jest bardzo proste w obsłudze zapewniając jednocześnie wszystkie wymagane funkcje. Trendy, pomiary, dane statystyczne – są przedstawiane w przejrzystym układzie. Wszystkie dane są archiwizowane w postaci bazy danych.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

ue