dr n.med. Dariusz Gołąbek

dr n.med. Dariusz Gołąbek

Specjalista ginekologii i położnictwa

Wykształcenie

1988-1994     Studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
1994-1995     Staż lekarski na etacie stażowym z Państwowego Szpitala Klinicznego.
1995-2008     Praca w Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa CMUJ w Krakowie
1997-2001     Studia doktoranckie
od 2003         Starszy asystent CM UJ
od 2006         Adiunkt Kliniki Ginekologii i Położnictwa CMUJ
od 2008         Zastępca ordynatora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego „Ujastek”
1999              Egzamin pierwszego stopnia z ginekologii i położnictwa
2002              Stopień doktora nauk medycznych
2005              Egzamin drugiego stopnia z ginekologii i położnictwa

Doświadczenie zawodowe

od 1996:

 

 

Zdobywanie umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego poprzez pracę w Rejonowych Poradniach Ginekologicznych (Skała, Przeginia, Imbramowice, Trzyciąż, Sułoszowa) oraz gabinetach na terenie Krakowa (Cor-Vita, Scanmed, Multi Scanmed, Lux-Med., Multi Medis)

Publikacje w czasopismach naukowych, referatach i materiałach konferencyjnych
Współautor rozdziału ‘Diagnostyka endokrynologiczna w ginekologii.”W: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej
Prowadzenia ćwiczeń i seminariów ze studentami V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz Oddziału Stomatologii
Przygotowanie pytań testowych do puli pytań do Lekarskiego Egzaminu Państwowego oraz do puli pytań testowych do II stopnia specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa
Prowadzenie wykładów na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CMUJ w Krakowie
Szkolenie teoretyczne, praktyczne i podnoszenie kwalifikacji lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie oraz będących w trakcie stażu podyplomowego na loku Operacyjnym i Sali Porodowej.
Udział w krakowskim programie organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa – profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka raka sutka
Szkolenie teoretyczne, praktyczne i podnoszenie kwalifikacji lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie oraz będących w trakcie stażu podyplomowego na loku Operacyjnym i Sali Porodowej
Udział w Programie Urzędu Miasta Krakowa – Wydział Spraw Społecznych „Miejski Program Profilaktyki – Zdrowy Kraków”
Przygotowywanie materiałów i ulotek informacyjnych dla kobiet ciężarnych

Szkolenia i kursy

Certyfikat z zakresu diagnostyki kolposkopowej i cytologicznej zmian na tarczy części pochwowej szyjki macicy
Certyfikat z praktycznego stosowania leczenia hormonalnego
Certyfikat z diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii i położnictwie
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Prenatalnej i Perinatalne
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie „Diagnostyki USG w ginekologii i położnictwie-kurs doskonalący”
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Współorganizator Krakowskich Sympozjów Medycyny Perinatalnej (Kraków 1995, 1998, 2001r.),
Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Echokardiografia i Kardiologia Prenatalna” pod auspicjami ISUOG, pod kierownictwem Pani prof. Marii Respondek-Liberskiej
Współorganizator Warsztatów Laparoskopowych w Krynicy (1997r)
Współorganizator – Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum „Ginekologia XXI wieku – Prokreacja, Starzenie i Nowotwory” (Kraków,11.2002r.)
Członek komitetu organizacyjnego – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Infekcje w ginekologii i perinatologii” (Kraków, 28.11.2003r.)
Członek komitetu organizacyjnego – III Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej (Zakopane, 01-03.04.2005r.)
Członek komitetu organizacyjnego – IV Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej (Zakopane, 30.03-01.04.2007r.)

Aby zadbać o bezpieczeństwo naszych pacjentek i zminimalizować ryzyko transmisji infekcji COVID-19 wprowadzamy następujące zmiany:
➡️ Po przybyciu do naszej placówki wykonamy pomiar temperatury, wymagamy dezynfekcji rąk oraz wypełnienia ankiety epidemiologicznej
➡️ W sytuacji dodatniego wywiadu po przeprowadzeniu ankiety, pacjentka podlega 14-dniowej kwarantannie i nie może mieć wykonywanych przesiewowych badań ultrasonograficznych. W przypadku stanów nagłych wskazana jest opieka szpitalna w dedykowanym ośrodku
➡️ Ciężarne chorujące na COVID-19 lub z dodatnim testem na SARS-CoV-2 powinny mieć wykonywane badania USG wyłącznie z uzasadnionych wskazań w ośrodkach wielospecjalistycznych dedykowanych do opieki nad pacjentami z infekcją SARS-CoV-2.
➡️ Podczas badań położniczych musimy zminimalizować liczbę procedur wykonywanych głowicą endowaginalną. Przy ocenie długości szyjki macicy wykonujemy badania przezbrzusznie! Chcemy uniknąć tworzenia aerozoli z potencjalnie zakaźnego materiału.
➡️ Omówienie wyniku badania ultrasonograficznego następuje po jego zakończeniu z zachowaniem bezpiecznej odległości.
W trosce o zdrowie naszych ciężarnych pacjentek wprowadzamy dodatkowe środki ochrony:
✔️ Personel ma obowiązek noszenia masek co najmniej chirurgicznej
✔️ Badania wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych
✔️ Mycie i dezynfekcja rąk po każdym badaniu
✔️ Czyszczenie i odkażanie aparatu według specjalnych zaleceń producenta
✔️ Głowica i powierzchnia aparatu ma być dezynfekowana po każdej pacjentce.
Zalecenia opracowane na podstawie rekomendacji Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników z dnia 20.03.2010.