Możemy zobaczyć to co w Tobie jest ukryte

i czego bez specjalistycznegosprzętu i

doświadczenia lekarze zobaczyć nie można.