Ile badań ultrasonograficznych należy wykonać w ciąży?

 

Ultradźwięki wykorzystywane w badaniach położniczych są bezpieczne dla płodu dlatego należy wykonywać tyle badań ile trzeba w konkretnym przypadku.

 

W ciąży fizjologicznej zalecane są przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 3 badania

 

 

Badanie w III trym.czyli ok 30 tygc. wykonujemy po to by sprawdzić właściwy przyrost masy ciała dziecka, ilość płynu owodniowego, przepływ w tętnicach macicznych matki. Badanie w tym okresie ciąży pozwala wyłonić grupę pacjentek o podwyższonym ryzyku wystąpienia hypotrfii płodu, nadciśnienia indukowanego ciążą, niewydolności łożyska w przebiegu innych schorzeń.

Co zrobić w przypadku gdy na badanie w I trymestrze jest już za późno?

 

W takiej sytuacji można zrobić badanie prenatalne genetyczne w II trymestrze czyli między 16-22 tyg. ciąży oraz badania laboratoryjne z krwi tak zwany test potrójny /B-HCG,alfa-Fetoproteina, estriol/

Badanie ultrasonograficzne genetyczne w II trymestrze ciąży obejmuje ocenę budowy dziecka z uwzględnieniem pewnych szczegółów nazywanych markerami genetycznymi. Na podstawie tych markerów ocenia się ryzyko wystąpienia wady genetycznej.

 

Podstawową korzyścią wynikającą z badania USG w II trymestrze jest ocena budowy anatomicznej dziecka. Stwierdzenie nieprawidłowości w jego budowie daje szansę na:

 

To badania umożliwiające ocenę stanu zdrowia dziecka. 

Nieinwazyjna

 

Diagnostyka prenatalna nieinwazyjna to badanie ultrasonograficzne wykonywane w I trymetrze ciąży, czyli między 11a 14 tyg. c. oraz badania laboratoryjne z krwi. Badanie ultrasonograficzne ocenia tak zwane markery genetyczne , czyli szerokość przezierności karku -NT, obecność kości nosowej , przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną w sercu dziecka oraz przepływ krwi w przewodzie żylnym. Badania laboratoryjne to test podwójny oceniający średnie wartości białka PAPP-A i hormonu łożyska B-HCG. Połączenie obu tych metod pozwala w ok 95 % stwierdzić że dziecko nie jest nosicielem aberracji chromosomowej czyli zespołu Downa, Edwardsa, Patu.

 

Inwazyjna

 

Diagnostyka prenatalna inwazyjna polega na pobraniu do badania wód płodowych /amniocenteza/ lub kosmków trofoblastu/ biopsja kosmówki/ celem oceny genetycznej komórek dziecka. Po badaniu genetycznym uzyskuje się pewność 100 % czy dziecko jest nosicielem choroby genetycznej. Procedury te są jednak obarczone ok 1% ryzykiem poronienia. Korzyść musi więc przewyższać ryzyko. Dlatego jako badanie przesiewowe wykonuje się diagnostykę nieinwazyjną czyli USG genetyczne i badania biochemiczne, a dopiero w przypadku podwyższonego ryzyka po tych dwóch badaniach (musi być ono wyższe niż 1/300) kwalifikuje się pacjentkę do diagnostyki inwazyjnej.

Ile badań ultrasonograficznych należy wykonać w ciąży?

Działanie i skutki uboczne ultradźwięków biologiczne efekty uboczne

Aparaty ultrasonograficzne weszły do użycia w późnych latach pięćdziesiątych XX wieku. Wraz z postępem technicznym znacznie polepszyła się jakość uzyskiwanych za pomocą ultradźwięków obrazów. American Institute of Ultrasound in Medicine informuje, że metoda ta jest bezpieczna:

„Do tej pory nie ma danych dotyczących biologicznych efektów ubocznych, nie stwierdzono również, że takowe w ogóle występują. Efekty uboczne nie pojawiły się u żadnego pacjenta ani u operatora aparatów ultrasonograficznych”.

Nasi lekarze pracują zgodnie z regułą ALARA

Reguła ALARA oznacza: Tak mało jak to tylko możliwe (As Low As Reasonably Achievable). Uczula badającego na czas i parametry badania – aby czas ekspozycji był możliwie krótki, a parametry aparatu wlasciwie dobrane do wieku ciąży, przy zachowaniu odpowiedniej jakości obrazu.
Ponieważ nie są znane żadne efekty uboczne towarzyszące badaniom ultrasonograficznym, w gestii badającego leży zachowanie odpowiedniej ostrożności przy posługiwaniu się aparatem.
Posiadane przez naszą firmę aparaty USG stosują najnowsze technologie ultradźwiękowe powiązane z cyfrowym kodowaniem fal ultradźwiękowych. Pozwala to na prowadzenie doskonałej diagnostyki z zastosowaniem znacznie mniejszych energii ultradźwięków niż w większości aparatów pracujących w polskiej służbie zdrowia.