częste pytania

Ile badań ultrasonograficznych należy wykonać w ciąży?

Działanie i skutki uboczne ultradźwięków biologiczne efekty uboczne

Aparaty ultrasonograficzne weszły do użycia w późnych latach pięćdziesiątych XX wieku. Wraz z postępem technicznym znacznie polepszyła się jakość uzyskiwanych za pomocą ultradźwięków obrazów. American Institute of Ultrasound in Medicine informuje, że metoda ta jest bezpieczna:

„Do tej pory nie ma danych dotyczących biologicznych efektów ubocznych, nie stwierdzono również, że takowe w ogóle występują. Efekty uboczne nie pojawiły się u żadnego pacjenta ani u operatora aparatów ultrasonograficznych”.

Nasi lekarze pracują zgodnie z regułą ALARA

Reguła ALARA oznacza: Tak mało jak to tylko możliwe (As Low As Reasonably Achievable). Uczula badającego na czas i parametry badania – aby czas ekspozycji był możliwie krótki, a parametry aparatu wlasciwie dobrane do wieku ciąży, przy zachowaniu odpowiedniej jakości obrazu.
Ponieważ nie są znane żadne efekty uboczne towarzyszące badaniom ultrasonograficznym, w gestii badającego leży zachowanie odpowiedniej ostrożności przy posługiwaniu się aparatem.
Posiadane przez naszą firmę aparaty USG stosują najnowsze technologie ultradźwiękowe powiązane z cyfrowym kodowaniem fal ultradźwiękowych. Pozwala to na prowadzenie doskonałej diagnostyki z zastosowaniem znacznie mniejszych energii ultradźwięków niż w większości aparatów pracujących w polskiej służbie zdrowia.