usluga responsive

dr n.med. Dariusz Gołąbek

Specjalista ginekologii i położnictwa

Wykształcenie

1989-1995 Wydział lekarski CM UJ w Krakowie

1997-2000 Szkolenie specjalizacyjne I st. z ginekologii i położnictwa zakończone egzaminem specjalizacyjnym zdanym z wyróżnieniem

2002-2006 Szkolenie specjalizacyjne II st. z ginekologii i położnictwa zakończone egzaminem specjalizacyjnym

2003-2007 Studia doktoranckie w Klinice Ginekologii i Niepłodności CM UJ w Krakowie, promotor prof. M. Klimek

Doświadczenie zawodowe

1995-1996 Staż podyplomowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie

1998-2005 Poradnia Ginekologiczno –Położnicza w Rudawie

2000-2003 Pracownia Ultasonograficzna N.Z.O.Z Pro-Feminae

1997-2003 Wykłady w Szkole Rodzenia działającej w ramach Fundacji na Rzecz Szpitala im. G. Narutowicza w Krakowie.

2003-2008 Klinika Położnictwa i Perinatologii CMUJ w Krakowie Oddział Położniczy, Poradnia Patologii  Ciąży

2006-2009 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. JPII w Krakowie – Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny – Pracownia Ultrasonograficzna

2008 do dziś Centrum Medyczne „Ujastek” Szpital Ginekologiczno-położniczy, Oddział Patologii Ciąży

Szkolenia i kursy

2000 Kurs ultrasonograficzny organizowany przez Mazurską Szkołę Ultrasonografii:

„Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii – teoria i praktyka”

2001 Certyfikat Akademii po Dyplomie ukończenia konferencji naukowo –szkoleniowej w zakresie badańultrasonograficznych w ginekologii

2003 Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie „Diagnostyki USG w ginekologii i położnictwie-kurs doskonalący”

2004 „Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne”

2005 „Hot Topic In Fetal Medicine” prowadzony przez prof. Kyprosa Nikolaidesa pod auspicjami The FetalMedicine Foundation

Dwa 7 dniowe, indywidualne szkolenia w Poradni Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie pod kierownictwem Pani dr n. med. Joanny Dangel Medicine Foundation

2007 Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Echokardiografia i Kardiologia Prenatalna” pod auspicjami ISUOG, pod kierownictwem Pani prof. Marii Respondek-Liberskiej

2008 Kurs ultrasonograficzny: „Kardiologia płodu, badanie Dopplerowskie w położnictwie, ciąża mnoga” Kurs echokardiografii i ultrasonografii płodu prowadzony przez prof. Philippe Jeanty

Udział w IX Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w Toruniu oraz prezentacja pracy własnej

2009 „Certyficate of skills in colposcopy under the auspices of European Federation for Colposcopy and Pathology of Lower Female Genital Tract”

Uczestnictwo w Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej: „Medycyna perinatalna XXI wieku”

Kurs doskonalący: „Diagnostyka prenatalna z elementami echokardiografii płodu” – Mazurska Szkoła USG i Ginekologii International Academy of Medical Ultrasound: „Kurs medyczny: Doppler w ginekologii i położnictwie” Pathology of Lower Female Genital Tract”