Hipotrofia płodu

hipotrofia płodu

To ograniczone wewnątrzmaciczne wzrastanie płodu (IUGR-intrauterine growth restriction)

 

Rozpoznawane jest gdy, szacowana masa płodu lub obwód brzucha jest poniżej 10 percentyla, a ciężka hipotrofia gdy w/w wartości są poniżej 3 percentyla w przypadku wcześniej prawidłowo wzrastającego płodu. Wielkość płodu ocenia się w badaniu ultrasonograficznym wykonując pomiary biometryczne.
Następnie z siatek centylowych dla płodu odczytuje się wartość wagi i obwodu brzucha. Po tak wykonanej analizie badania ultrasonograficznego można jedynie stwierdzić, że płód jest za mały do wieku ciążowego.
Konieczna jest ocena ilości płynu owodniowego, przepływu w tętnicy pępowinowej i tętnicach macicznych. Powtórzenie badania za 14-21 dni daje odpowiedź na temat wzrastania płodu i jego dobrostanu.
Szacuje się że w grupie płodów „za małych” ok. 50% stanowią tzw. płodu konstytucjonalnie małe, co jest często związane ze wzrostem i typem budowy matki, grupą etniczną.

 

Płody z ograniczonym wzrastaniem wewnątrzmacicznym można więc podzielić na 3 grupy:

 

płody konstytucjonalnie małe
płody z ograniczonym wzrastaniem zależnym od funkcjonowania łożyska
płody z ograniczonym wzrastaniem niezależnym od funkcjonowania łożyska (np. strukturalne
lub chromosomalne choroby płodu, wrodzone błędy metaboliczne u płodu, infekcje płodu)

 

Grupa podwyższonego ryzyka wystąpienia hipotrofii płodu:

Czynniki matczyne zaburzające transport łożyskowy substancji odżywczych do płodu:

 

 • niska masa ciała przed ciążą
 • niedożywienie
 • uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków, kofeiny
 • ciężka anemia

 

Stany chorobowe matki zaburzające implantację łożyska (prawidłowe jego powstanie i funkcjonowanie):

 

 • nadciśnienie ciążowe i stan przedrzucawkowy
 • choroby autoimmunologiczne
 • trombofilie
 • choroby nerek
 • cukrzyca

 

Objawy w I trymestrze zwiększające ryzyko IUGR:

 

 • obfite krwawienie w I trymestrze ciąży
 • obniżona wartość PAPP-A( <0,4 MoM) i/lub ßhCG( <0,5 MoM)
 • nieprawidłowy przepływ w tętnicach macicznych

 

Jakie jest ryzyko dla płodu ?

 

 • niedotlenienie
 • zgon wewnątrzmaciczny

 

Postępowanie:

 

 • monitorowanie wzrastania płodu ( USG 20-24 tyg.c., ocena przepływu w tętnicach macicznych, tętnicy pępowinowej )
 • ponowna ocena przepływu w tętnicach macicznych i tętnicy pępowinowej w 26-28 tyg.c.
 • leczenie farmakologiczne (możliwe, skuteczność dyskusyjna)
 • monitorowanie dobrostanu płodu (badanie dopplerowskie, KTG)
 • wybranie optymalnego czasu zakończenia ciąży

 

Chcesz zarezerwować termin wizyty?
Masz pytanie do naszego specjalisty odnośnie hipotrofii płodu?
Skorzystaj z naszego szybkiego kontaktu lub zadzwoń:

szybki kontakt

tel. kom (+48) 695 490 400
tel/fax (12) 353 72 23
Wyślij