Nadciśnienie ciążowe

nadciśnienie ciążowe

 

Występuje u 6-8% kobiet ciężarnych w Polsce. Stanowi poważne zagrożenie dla matki i płodu.
Prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego krwi to poniżej 140/90mmHg, każda wartość wyższa jest wskazaniem do ścisłego monitorowania ciśnienia oraz wykonania badań dodatkowych. Jeśli podwyższone ciśnienie pojawia się przed 20 tyg.c. to najczęściej jest to nierozpoznane nadciśnienie przewlekłe, natomiast pojawienie się podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego krwi po 20 tyg.c. jest nadciśnieniem wywołanym przez ciążę. Oba stany wymagają leczenia i regularnych pomiarów ciśnienia w ciąży,
różnica polega na tym, że nadciśnienie przewlekłe będzie się utrzymywało po zakończeniu ciąży i połogu,
a nadciśnienie indukowane ciążą ustąpi, ale może pojawić się w kolejnej ciąży. Częstym powikłaniem nadciśnienia ciążowego jest hipotrofia płodu czyli ograniczone jego wewnątrzmaciczne wzrastanie.

 

Stan przedrzucawkowy (ang. pre-eclampsia)

 

Jest to zespół objawów chorobowych pojawiający się po 20 tyg. ciąży, jak również w okresie porodu
lub połogu. Charakteryzuje się wartościami ciśnienia tętniczego krwi powyżej 140/90 mm Hg,
oraz towarzyszącym białkomoczem (czyli utratą białka) i /lub objawami dodatkowymi, takimi jak: ból głowy, ból w nadbrzuszu, zaburzenia ostrości widzenia, nudności, wymioty. Mogą też wystąpić zmiany
w badaniach laboratoryjnych w postaci anemii hemolitycznej, małopłytkowości i podwyższonych aktywności enzymów wątrobowych. Zespół takich zaburzeń ma swoją nazwę HELLP. Ciężki stan przedrzucawkowy nie ustępujący po leczeniu farmakologicznym jest wskazaniem do zakończenia ciąży bez względu na czas jej trwania. Tylko zakończenie ciąży, czyli usunięcie przyczyny gwarantuje całkowite i skuteczne wyleczenie matki. Ciężki stan przedrzucawkowy jest również zagrożeniem dla płodu- ponieważ wysokie ciśnienie krwi
u matki może spowodować niedotlenienie płodu, a nawet jego zgon wewnątrzmaciczny.
Częstym powikłaniem stanu przedrzucawkowego jest przedwczesne odklejenie łożyska.

 

Rzucawka

 

Jest to napad drgawek i/lub śpiączki u ciężarnej lub położnicy, u której rozpoznano wcześniej stan przedrzucawkowy lub nadciśnienie tętnicze. Stan ten jest wskazaniem do natychmiastowego zakończenia ciąży. Występuje u około 1% pacjentek ze stanem przedrzucawkowym (1 na 1600 ciąż).

 

Czynniki ryzyka wystąpienia nadciśnienia ciążowego:

 

 • stan przedrzucawkowy w poprzedniej ciąży
 • stan przedrzucawkowy u krewnej pierwszego stopnia
 • nadciśnienie tętnicze
 • schorzenia kardiologiczne
 • układowy toczeń rumieniowaty
 • zespół antyfosfolipidowy
 • trombofilia

 

Opieka prenatalna nad pacjentką z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia nadciśnienia ciążowego:

 

 • oznaczenie PAPP-A, PIGF oraz pomiar przepływów w tętnicach macicznych i ciśnienia krwi u matki pomiędzy 11, a 14 tyg.c. celem weryfikacji grupy ryzyka (badanie można wykonać przy okazji diagnostyki
  w kierunku trisomii 21,18 i 13)
 • profilaktyczne włączenie Aspiryny
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego u wybranych pacjentek
 • regularne pomiary ciśnienia tętniczego wykonywane przez pacjentkę oraz badanie ogólne moczu
  (co 3-4 tyg)
 • ocena przepływu w tętnicach macicznych i monitorowanie wzrastania płodu

 

 

Chcesz zarezerwować termin wizyty?
Masz pytanie do naszego specjalisty odnośnie nadciśnienia ciążowego?
Skorzystaj z naszego szybkiego kontaktu lub zadzwoń:

szybki kontakt

tel. kom (+48) 695 490 400
tel/fax (12) 353 72 23
Wyślij

Aby zadbać o bezpieczeństwo naszych pacjentek i zminimalizować ryzyko transmisji infekcji COVID-19 wprowadzamy następujące zmiany:
➡️ Po przybyciu do naszej placówki wykonamy pomiar temperatury, wymagamy dezynfekcji rąk oraz wypełnienia ankiety epidemiologicznej
➡️ W sytuacji dodatniego wywiadu po przeprowadzeniu ankiety, pacjentka podlega 14-dniowej kwarantannie i nie może mieć wykonywanych przesiewowych badań ultrasonograficznych. W przypadku stanów nagłych wskazana jest opieka szpitalna w dedykowanym ośrodku
➡️ Ciężarne chorujące na COVID-19 lub z dodatnim testem na SARS-CoV-2 powinny mieć wykonywane badania USG wyłącznie z uzasadnionych wskazań w ośrodkach wielospecjalistycznych dedykowanych do opieki nad pacjentami z infekcją SARS-CoV-2.
➡️ Podczas badań położniczych musimy zminimalizować liczbę procedur wykonywanych głowicą endowaginalną. Przy ocenie długości szyjki macicy wykonujemy badania przezbrzusznie! Chcemy uniknąć tworzenia aerozoli z potencjalnie zakaźnego materiału.
➡️ Omówienie wyniku badania ultrasonograficznego następuje po jego zakończeniu z zachowaniem bezpiecznej odległości.
W trosce o zdrowie naszych ciężarnych pacjentek wprowadzamy dodatkowe środki ochrony:
✔️ Personel ma obowiązek noszenia masek co najmniej chirurgicznej
✔️ Badania wykonywane są w rękawiczkach jednorazowych
✔️ Mycie i dezynfekcja rąk po każdym badaniu
✔️ Czyszczenie i odkażanie aparatu według specjalnych zaleceń producenta
✔️ Głowica i powierzchnia aparatu ma być dezynfekowana po każdej pacjentce.
Zalecenia opracowane na podstawie rekomendacji Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników z dnia 20.03.2010.