Echokardiografia płodu

echokardiografia płodu

Epidemiologia patologii układu krążenia

Wady wrodzone układu krążenia to 1/3 wszystkich wad. Częstość występowania wad wrodzonych serca: – Noworodki 8:1000 – Płody 24:1000 Około 35% płodów z wadami serca ma aberracje chromosomowe. Spośród dzieci z wadą serca około 3 na 1000 wymaga leczenia w pierwszych dniach życia
(ok. 1000 noworodków na rok w RP). Ryzyko wystąpienia wady serca u potomstwa rodziców z wrodzoną wadą serca wynosi 5 – 10%

Przyczyny wrodzonych wad serca:

 • aberracje chromosomowe współistniejące z wadami serca (zespół Downa, Edwardsa, Patau, Turnera)
 • mikro-delecje chromosomu 22 q 11 – CATCH22
 • przyczyny środowiskowe
 • 80% przyczyny wad serca jest nie znanych ,najprawdopodobniej uwarunkowanie wieloczynnikowe (częściowo genetyczne)

 

Korzyści wynikające z przeprowadzenia badania echokardiograficznego serca płodu

Stwierdzenie wady serca u płodu pozwala na zaplanowanie właściwej opieki prenatalnej, miejsca i czasu porodu tak aby stworzyć optymalne warunki do udzielenia pomocy dziecku po urodzeniu.
Wczesne wykrycie stenozy aortalnej umożliwia leczenie wewnątrzmaciczne.

Skriningowe badanie serca płodu w czasie ciąży

W trakcie badania genetycznego do I trymestru oceniamy przezierności karkową, która może być poszerzona również z powodu wady serca u płodu, nie tylko z przyczyn genetycznych. Dodatkowo ocenia się przepływ przez zastawkę trójdzielną, wielkości serca (średnica serca ok. 5-7mm), osi serca
oraz przepływ w przewodzie żylnym. Jest to pierwsza przesiewowa ocena w kierunku wady serca płodu.

 

Zasadniczo badanie to wykonuje się w czasie badania genetycznego (anatomicznego) wykonywanego
w II trymestrze ciąży między 18-22 tyg.c. (średnica serca ok. 20 mm)

 

Oceny serca można dokonać również w późniejszym okresie trwania ciąży, ale wtedy czułość badania jest niższa, ponieważ interpretacja obrazu serca po 30 tygodniu ciąży jest trudna technicznie – ze względu na rozwój żeber i tkanki podskórnej płodu i w dużej mierze zależy od ułożenia płodu w trakcie badania,
ilości płynu owodniowego, przezierności tkanek matki.

Badanie echokardiograficzne płodu

Jest to badanie ultrasonograficzne, w którym szczegółowo oceniamy serce płodu i wykonujemy badanie dopplerowskie naczyń płodowych w celu określenia wydolności układu krążenia. Badanie zawiera również pomiary biometryczne płodu i jego przesiewową ocenę anatomiczną co powoduje wydłużenie czasu badania do ok. 30-40 min. Układ krążenia płodu działa inaczej niż u dziecka po urodzeniu, czy osoby dorosłej.
Tylko lekarze zajmujący się specyfiką tego okresu życia mogą właściwie zinterpretować wynik badania. Dlatego badanie to powinno być wykonane przez lekarza z odpowiednim doświadczeniem
i umiejętnościami potwierdzonymi przyznaniem Certyfikatu Skriningowego Badania Serca Płodu Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. W naszej firmie dwie osoby posiadają takie uprawnienia.

Wskazania do wykonania badania echokardiograficznego płodu:

1. W przypadku podejrzewania nieprawidłowości serca płodu:

 

 • Nieprawidłowy obraz fałdu karkowego w 1-szym trymestrze
 • Nieprawidłowy obraz serca płodu w badaniu skriningowym
 • Nieprawidłowy rytm serca

 

2. Inne wskazania – płodowe:

 

 • Obrzęk płodu
 • Wady strukturalne płodu
 • IUGR
 • Zagrażający poród przedwczesny
 • Wielowodzie
 • Ciąża mnoga przebiegająca nieprawidłowo

 

3. Inne wskazania- matczyne:

 

 • Cukrzyca /badanie w 20 tyg. (wykrycie wady) i 34 tyg. (wykluczenie kardiomiopatii)
 • Kolagenozy
 • Padaczka
 • Nadczynność tarczycy
 • Choroby układu krążenia
 • Przebyta różyczka, grypa
 • Wiek powyżej 35 lat

 

4. Inne wskazania – rodzinne:

 

 • występowanie wady serca w rodzinie
 • występowanie wady chromosomalnej w rodzinie

 

Volumed Gabinety Specjalistyczne współpracuje z Zakładem Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (prof. M.Respondek-Liberska) oraz z Pracownią Echokardiografii Płodu Centrum Medycznego Ujastek w Krakowie (dr n. med. Beata Radzymińska -Chruściel).

 

Sprawdź również: Ogólnopolski Rejestr Patologii Kardiologicznych u Płodów .

 

REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO
DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ Zobacz

 

 

Chcesz zarezerwować termin wizyty?
Masz pytanie do naszego specjalisty odnośnie echografii?
Skorzystaj z naszego szybkiego kontaktu lub zadzwoń:

szybki kontakt

tel. kom (+48) 695 490 400
tel/fax (12) 353 72 23
Wyślij